Scantago
  • UK
 

Kvalificering/validering af autoklaver

Scantago kan nu tilbyde  komplet pakkeløsning omkring servicering, kalibrering, damptest (DS/EN285) og validering/revalidering af sterilisationsprocesser. Vi har udstyr og kompetencer til at udføre validering af (moist heat) sterilisation processer.

Scantago tilbyder forskellige dokumentpakker i forbindelse med termisk validering. Scantago har f.eks. udarbejdet en standard dokumentationspakke som inkludere protokol med tilhørende testplaner og valideringsrapport. I denne valideringspakke er hovedparten af indholdet fastlagt på forhånd og standard testplanerne inkluderet.

Alle anlægs-, og proces specifikke aspekter for den enkelte valideringsopgave beskrives specifikt for det enkelte anlæg/system. Dette er f.eks. anlægsbeskrivelse, udstyrs ID, beskrivelse af processen, beskrivelse af load, samt evt. argumentation for at disse loads er valgt som emner for valideringsaktiviteterne. Fordelene ved at benytte denne valideringspakke er, at relevante GMP krav er sikret overholdt, de generelle aspekter vedr. validering er defineret, testplanerne er fastlagt, og der skal ikke bruges kostbar tid på udarbejdelse af dokumenter. En protokol med testplaner kan klargøres med meget kort varsel. Sidst men ikke mindst - opgaven løses til en særdeles attraktiv pris.

Se venligst brochure for termisk validering.

Scantago A/S

Skullebjerg 9, Gevninge
DK-4000 Roskilde
CVR: 29 17 48 81

Tel: +45 59 470 600

e-mail:

Vi har 24 timers service, ved behov kontakt os på telefon +45 51 188 150.

 
Scantago A/S 2005 - 2019©