Scantago
  • UK
 

Services

Scantago tilbyder servicering af autoklaver, vaskemaskiner, frysetørrer samt WFI stills og rendamp generatorer. Vi har eget team af serviceteknikere, og kan i nødvendigt omfang trække på eksterne ressourcer til større eller flere samtidige opgaver.

Vi servicerer såvel "egne" som "fremmede" fabrikater af udstyr - det som er vigtigt for os i den sammenhæng er, at vi kender og forstår udstyrets opbygning og funktion.

Omkring service har vi en vision, som betyder at vores mål er at gøre en forskel - for kunden.

Servicering af udstyr - vores vision:

Med udførsel af et planlagt service ønsker Scantago at sikre, at ethvert udstyr bliver serviceret proaktivt dvs., at service laves ud fra en konkret faglig vurdering baseret på de faktiske forhold vedrørende udstyrets alder, installationsforhold, vedligeholdelsesmæssige stand, samt udstyrets aktuelle udnyttelse og belastning.
Vores mål er således at sikre, at der ikke bliver behov for reparationer imellem de planlagte serviceintervaller. Formålet med den proaktive service er at sikre udstyrets performance og undgå nedbrud, hvilket betyder bedre driftssikkerhed og lave omkostninger på udstyret. Med den proaktiv service vil vores servicetekniker, i dialog med brugeren, tilbyde at skifte eventuelle sliddele eller komponenter, som ikke fungerer optimalt. Herved spares omkostninger til serviceudkald ved akutte reparationer, og det giver os en bedre mulighed for at planlægge vore opgaver og være mere effektive i anvendelsen af vores ressourcer.

Vi har udstyr, interne procedurer og kompetencer til at udfører følgende services:

  • Service på autoklaver, vaskemaskiner, frysetørrer, WFI stills og rendampgeneratorer.
  • Afsyring af varmevekslere på autoklaver.
  • Læksøgning af frysetørrer, autoklaver og andre vakuumsystemer, med vores MKS dual Pirani eller Alcatel ASM 10 læksøger.
  • Trykprøvning og dekontaminering af rendamp generatorer og WFI anlæg.
  • Kemiske test af trykluft og luftarter med Drager MultiTest. Draeger MultiTest udstyret er designet til test af gasser iht. gældende monografier (EP og USP). Evt. suppleret med partikel målinger på trykluft og luftarter.

 

Udover gennemførsel af selve serviceopgaven, udføre vi naturligvis en behørig afrapportering.

Scantago A/S

Skullebjerg 9, Gevninge
DK-4000 Roskilde
CVR: 29 17 48 81

Tel: +45 59 470 600

e-mail:

Vi har 24 timers service, ved behov kontakt os på telefon +45 51 188 150.

 
Scantago A/S 2005 - 2019©